Over ons

Stemmen over de naam

In 1990 schreef Rob Langendam, de toenmalige secretaris van Quartna:

“Zo’n 7 jaar geleden is Quartna begonnen als studentenkoor. Geleidelijk aan is dat gaan veranderen en momenteel zou men het een min of meer gestudeerd koor kunnen noemen.

Gedurende de afgelopen twee jaar is getracht wat meer structuur in het koort te brengen. Dit heeft geresulteerd in enerzijds een groter en vaster ledenbestand en anderzijds, mede door de bezielende leiding van dirigente Jacqueline Nelissen, in een hogere kwaliteit van zingen.

Een eerste grote uitvoering kon dan ook met succes gegeven worden in september 1989 op het korenfestival in Goes. Een tweede groot concert vond plaats in februari 1990 in de Stedelijke Muziekschool te Maastricht, samen met de koren Odeon en Du Vallend’ Bladr’n.

Het repertoire is zeer divers en varieert van stukken uit de middeleeuwen tot aan hedendaagse muziek. Op de inbreng en keuze van de stukken kan ieder lid zijn invloed uitoefenen. Momenteel worden alleen a capella stukken uitgevoerd, die worden ingestudeerd bij de zusters Augustinessen van St. Monica.

De naam van het koor is ontstaan na lange ‘democratische’ procedures en diverse stemrondes, en verwijst naar een oud academisch gebruik dat ook in het Maastrichtse leven niet onbekend is en door een aantal leden frequent in ere wordt gehouden. Het koor heeft momenteel 22 leden die evenwichtig over de vier stemmen verdeeld zijn.

Quartna is een koor dat kwaliteit van zingen wil bieden maar daarbij haar informele, gezellige en ontspannen karakter wil handhaven.”

Het ontstaan van Kamerkoor Quartna is dus niet glashelder aan te wijzen, maar ergens in 1983 is er voor het eerst samen gezongen. Dat betekent dat we nu, in 2023, in ons 40e koorjaar zijn aanbeland!

Over de eerste jaren zijn de herinneringen vervaagd – zij het dat er nog steeds een zekere mythische glans over ligt als je de weinige overgebleven leden van toen er naar vraagt. Studentikoos, eigenzinnig en eigenwijs was het koor zeker. Er wordt gezegd dat in die eerste tijd geen enkele dirigent het langer dan een jaar met hen uithield.

Geleidelijk groeide de behoefte de behoefte aan structuur en stabiliteit. Na veel discussie werd op 27 april 1993 de Vereniging Kamerkoor Quartna opgericht. Het koor werd serieuzer, en dat leidde ertoe dat er jaarlijks één of meer ‘grote’ concerten werden gegeven, soms samen met instrumentele ensembles.

Inmiddels zijn we zo’n 40 jaar verder. Het koor is ouder geworden, bedaarder, misschien kun je zeggen ‘volwassener’. De toegenomen stabiliteit blijkt onder meer uit het feit dat de huidige dirigent, Arno Kerkhof, alweer meer dan 15 jaar voor het koor staat.

Van de idealen uit het begin is zeker nog een deel overeind gebleven. De koorleden hebben via een muziekcommissie directe invloed op de concertthema’s en het gekozen repertoire. In de loop der jaren is er geleidelijk steeds meer koor-ervaring en muziekkennis opgebouwd, en dat leidt tot meer kwaliteit van de koorzang. Maar gezelligheid en ontspanning staan nog steeds hoog in het vaandel!

Quartna begin 90-er jaren