2023 Sint Gerlachus

Kooruitstapje op 11 maart 2023. Lunch bij Nelly, wandelen naar kerk Sint Gerlachus, terug naar Koningswinkelhof.