Quartna Quadraginta

Op 25 november van dit jaar geeft Quartna een Jubileum Concert!

Op 27 april 1993 werd de Vereniging Kamerkoor Quartna opgericht, 30 jaar geleden dus. Quartna was echter al veel eerder begonnen met zingen. Ergens in 1983 kwam men voor het eerst samen. Dat betekent dat we nu, in 2023, in ons 40e koorjaar zijn aanbeland! Quadraginta, Latijn voor 40, is de titel die we aan ons jubileum geven. Maar ook de Latijnse schrijfwijze XL lijkt ons wel van toepassing.

Over de eerste jaren zijn de herinneringen vervaagd – zij het dat er nog steeds een zekere mythische glans over ligt als je de leden van het eerste uur er naar vraagt. Studentikoos, eigenzinnig en eigenwijs was het koor zeker. Er wordt gezegd dat in die eerste tijd geen enkele dirigent het langer dan een jaar met hen uithield.

Geleidelijk groeide de behoefte aan structuur en stabiliteit. Na veel discussie werd op 27 april 1993 de Vereniging Kamerkoor Quartna opgericht. Het koor werd serieuzer, en dat leidde ertoe dat er jaarlijks één of meer ‘grote’ concerten werden gegeven, soms samen met instrumentele ensembles.

Meerdere dirigenten leidden ons in die jaren naar prachtige harmonieën. We noemen: Jacqueline Nelissen, Mels Dees, Martine des Tombe, Mourik Jan Heupink, en nu alweer 16 jaar Arno Kerkhof.

Inmiddels heeft Quartna een vaste en vertrouwde plek verworven in het Maastrichtse amateur-muziekleven. In die veertig jaren heeft Quartna meer dan 94 openbare uitvoeringen gegeven!

De inspanningen van zoveel jaren muziek repeteren en genieten zullen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. We hebben gezocht naar een selectie van de mooiste koorwerken die we in deze jaren hebben uitgevoerd.

Het Jubileum Concert vindt plaats op zaterdagmiddag 25 november 2023 om 15:00 uur in de Kapel van de Zusters onder de Bogen, achter de Servaaskerk te Maastricht. Entree € 10.

Kamerkoor Quartna zingt in dit concert werken van Andriessen, JC Bach, Dowland, Hindemith, Kerkhof (arr.), Mauersberger, Mendelssohn, Rheinberger en Tallis.